HomeSách Lịch Sử

Nguồn gốc muôn loài

Like Tweet Pin it Share Share Email
Đánh giá:
5 (100%) 1 vote

Dung lượng: < 1MB

Cập nhật: 22/07/2018

Loai sách:
Download sách, ebook Nguồn gốc muôn loài

DOWNLOAD MUA TẠI TIKI GIẢM NGAY 50% SÁCH HAY NÊN ĐỌC

Nếu có điều kiện bạn hãy mua sách để ủng hộ Tác giả, Dịch giả và Nhà xuất bản. Mua tại link trên để được giá ưu đãi. Xin cảm ơn !

Cùng tải download ebook miễn phí tìm hiểu về cuốn sách Nguồn gốc muôn loài nào.

Tên sách : Nguồn gốc muôn loài

Tác giả : Charles Darwin

Thông tin cuốn sách Nguồn gốc muôn loài

Nguồn gốc các loài của Charles Darwin (xuất bản năm 1859) là 1 trong những ấn phẩm khoa học tiêu biểu và cũng là tác phẩm nòng cốt ngành sinh học tiến hóa. Tên cuốn sách đầy đủ đó là về nguồn gốc các loài thông qua chọn lọc tự nhiên, việc gìn giữ chủng đặc ân thông qua cuộc đấu tranh sinh tồn. Cuốn sách cho chúng ta thấy những giả thuyết về dân số các loài tiến hóa qua thế hệ thông qua quá trình chọn lọc tự nhiên. Điều này gây nhiều tranh cãi vì nó mâu thuẫn với những niềm tin tôn giáo, thời điểm mà nó đặt bên dưới giả thuyết về sinh vật học. Cuốn sách là tột đỉnh của bằng chứng mà ông tích lũy trước đó trong chuyến đi của Beagle vào thập niên 1830 được mở rộng thông qua cuộc điều tra, thí nghiệm kể từ khi ông quay về.

Download sách, ebook Nguồn gốc muôn loài

Trích đoạn trong Nguồn gốc muôn loài

CHƯƠNG I SỰ BIẾN ĐỔI
TRONG ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC
THUẦN DƯỠNG
Nguyên nhân của tính biến đổi – Những ảnh hưởng của thói quen – Mối
tương quan của tăng trưởng -Tính kế thừa – Đặc điểm của những biến thể
được thuần hóa – Những khó khăn trong việc phân biệt giữa biến thể và loài –
Nguồn gốc của biến thể thuần dưỡng từ một hoặc nhiều loài – Những con
chim bồ câu được nuôi trong nhà, sự khác biệt và nguồn gốc của chúng –
Nguyên tắc của sự lựa chọn mà đã được công nhận từ xa xưa, những ảnh
hưởng của nó – Sự lựa chọn kỹ càng logic và vô thức – Nguồn gốc chưa được
biết đến của những con thuần hóa – Những điều kiện thuận lợi nhất cho sự
lựa chọn của con người.
Khi chúng ta nhìn vào những cá thể của một biến thể hay là tiểu biến thể của
các loài cây được trồng và loài động vật được thuần dưỡng từ lâu của chúng
ta, một trong những điểm gây sự chú ý đầu tiên là chúng nhìn chúng khác
nhau rất nhiều hom so với các cá thể của bất kỳ loài hoặc biến thể nào khác
trong tự nhiên. Khi mà chúng ta tìm hiểu về sự đa dạng rộng lớn của những
loài cây và động vật mà đã được nuôi, trồng, mà đã biến đổi trong suốt tất
các thời đại dưới những điều kiện khí hậu và sự đối xử khác nhau, tôi nghĩ
chúng ta sẽ đi đến một kết luận rằng tính thay đổi lớn hơn chỉ đơn giản là do
những cây con vật nuôi của mọi người đã được thuần dưỡng trong điều kiện
sống không hề giống như, và phần nào đó khác biệt so với, những điều kiện
mà cha mẹ chúng đã sống trong thiên nhiên. Tôi cho là cũng có một vài khả
năng theo như quan điểm của Andrew Knight rằng tính biến đổi của có thể
một phần liên quan đến sự dư thừa thức ăn. Dường như khá rõ ràng là thực
thể hữu cơ, qua nhiều thế hệ, phải được tiếp xúc với điều kiện sống để có thể
gây nên một vài biến đổi đáng kể; và rằng một khi tổ chức cơ thể bắt đầu
biến chuyển, nói chung nó sẽ tiếp tục biến đổi theo nhiều thế hệ sau đó.
Chưa hề có trường hợp nào cho thấy một thực thể đã biến đối lại ngừng
không chuyển biến nữa trong môi trường thuần dưỡng. Nhũng loài cây được
trồng sớm nhất của chúng ta, chẳng hạn như lúa mỳ, vẫn thường sinh ra
những biến thể mới; vật nuôi sớm nhất của chúng ta vẫn còn có khả năng
biến đổi và cải thiện bản thân nhanh.

Tìm kiếm trên Google

  • Nguồn gốc muôn loài pdf
  • Nguồn gốc muôn loài epub
  • Nguồn gốc muôn loài download
  • Nguồn gốc muôn loài Charles Darwin
  • Nguồn gốc muôn loài ebook

BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN