HomeSách kinh doanh

Trí tuệ tài chính

Like Tweet Pin it Share Share Email
Đánh giá:

Dung lượng: < 1MB

Cập nhật: 10/06/2018

Loai sách:
Download sách, ebook Trí tuệ tài chính

DOWNLOAD MUA TẠI TIKI GIẢM NGAY 50% SÁCH HAY NÊN ĐỌC

Nếu có điều kiện bạn hãy mua sách để ủng hộ Tác giả, Dịch giả và Nhà xuất bản. Mua tại link trên để được giá ưu đãi. Xin cảm ơn !

Cùng kho sách ebook miễn phí tìm hiểu về cuốn sách Trí tuệ tài chính nào.

Tên sách : Trí tuệ tài chính

Tác giả : Joe Knight / John Case / Karen Berman

Thông tin cuốn sách Trí tuệ tài chính

Trí tuệ tài chính được đánh giá là cuốn sách kinh doanh có “những hướng dẫn hay nhất, rõ ràng nhất về các con số”. Đây là cuốn sách với những người không có nhiều chuyên môn về tài chính thì cuốn sách được ví như gối đầu không thể bỏ qua cho mọi người.

Financial Intelligence – Trí tuệ tài chính khi ra đời trở thành cuốn sách ưa thích của những nhà quản lý cần những kiến thức về con số, nó giúp chúng ta ngoài hiểu những con số về tổng quan, nó còn lý giải tại sao chúng lại vô cùng quan trọng như vậy. Cuốn sách tư duy chứa nhiều thông tin cập nhật đặc biệt là những kiến thức cơ bản về tài chính, dạy cho nhà quản lý biết cách nắm dữ liệu, số liệu để điều hành doanh nghiệp của mình. Nó cũng nêu lên những vấn đề có vai trò quan trọng trong những năm gần đây như những lo ngại về khủng hoảng tài chính, thiếu kiến thức kế toán, tài chính trên diện rộng.

Download sách, ebook Trí tuệ tài chính

Trích đoạn hay trong Trí tuệ tài chính

LỢI NHUẬN HOẠT ĐỘNG LÀ CHÌA KHÓA CHO SỰ VỮNG
MẠNH
Lợi nhuận hoạt động − có được khi lấy lợi nhuận gộp trừ đi các chi phí

hoạt động hay SG&A, bao gồm các khoản khấu hao tài sản hữu hình và tài
sản vô hình − còn được gọi tắt là EBIT (đọc là i-bit). EBIT là từ viết tắt của
thu nhập trước thuế và lãi vay (earnings before interest and taxes). (Nên nhớ
rằng thu nhập chỉ là một cách gọi khác của lợi nhuận). Những khoản chưa bị
trừ khỏi doanh thu là lãi vay và thuế. Tại sao lại chưa? Vì lợi nhuận hoạt
động là lợi nhuận mà doanh nghiệp có được từ hoạt động kinh doanh mà
mình tham gia – tức, từ hoạt động. Các khoản thuế không thực sự liên quan
đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Và chi phí lãi vay thì phụ thuộc
vào việc doanh nghiệp lấy vốn từ vay nợ, hay từ vốn chủ sở hữu (chúng tôi
sẽ giải thích rõ sự khác biệt này ở chương 11). Cơ cấu tài chính của doanh
nghiệp không hề nói lên điều gì về hiệu quả của doanh nghiệp trên phương
diện hoạt động.
Lợi nhuận hoạt động, hay EBIT, là một thước đo hiệu quả để đánh giá
công tác quản lý doanh nghiệp. Khoản mục này được tất cả các bên liên quan
theo dõi chặt chẽ, vì nó đo lường cầu tổng thể đối với sản phẩm − dịch vụ
(doanh thu) của doanh nghiệp, lẫn hiệu suất cung cấp các sản phẩm − dịch
vụ (chi phí) đó. Ngân hàng và các nhà đầu tư nhìn vào lợi nhuận hoạt động
để đánh giá liệu doanh nghiệp có đủ khả năng trả nợ và mang lại lợi tức cho
cổ đông không. Các nhà cung cấp thì nhìn vào đó để xem xét liệu doanh
nghiệp có khả năng thanh toán hóa đơn không. (Tuy vậy, như chúng ta sẽ
thấy ở phần sau, lợi nhuận hoạt động không phải là thước đo chuẩn nhất cho
việc này). Các khách hàng lớn phân tích lợi nhuận hoạt động để xác định
xem liệu doanh nghiệp có đang làm ăn hiệu quả và có khả năng duy trì ổn
định không. Ngay cả những nhân viên khôn ngoan cũng kiểm tra lợi nhuận
hoạt động. Lợi nhuận hoạt động ổn định và tăng trưởng sẽ gửi đi thông điệp
rằng, các nhân viên có thể tiếp tục công việc và có cơ hội thăng tiến.

Tìm kiếm trên Google

  • Trí tuệ tài chính sách
  • Trí tuệ tài chính ebook
  • Trí tuệ tài chính download
  • Trí tuệ tài chính pdf
  • Trí tuệ tài chính epub

BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN