HomeSách kinh doanh

Phân Tích Dữ Liệu Nghiên Cứu Với Spss Tập 1

Like Tweet Pin it Share Share Email
Đánh giá:
5 (100%) 1 vote

Dung lượng: < 1 mb

Cập nhật: 25/09/2018

Loai sách:

DOWNLOAD MUA TẠI TIKI GIẢM NGAY 50% SÁCH HAY NÊN ĐỌC

Nếu có điều kiện bạn hãy mua sách để ủng hộ Tác giả, Dịch giả và Nhà xuất bản. Mua tại link trên để được giá ưu đãi. Xin cảm ơn !

Cùng kho ebook tìm hiểu về cuốn sách Phân Tích Dữ Liệu Nghiên Cứu Với Spss Tập 1 nào.

Tên sách : Phân Tích Dữ Liệu Nghiên Cứu Với Spss Tập 1

Tác giả : Hoàng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc

Thông tin cuốn sách Phân Tích Dữ Liệu Nghiên Cứu Với Spss Tập 1

Trong giới nghiên cứu về KHXH cũng như thống kê tại Việt nam và toàn thế giới thì SPSS là phần mềm được biết tới là phần mềm hữu ích và vô cùng thuận tiện giúp người dùng làm việc với dữ liệu định lượng. Mặc dù trong những năm qua SPSS được giới thiệu trong chương trình của 1 số trường đại học, nhu cầu sử dụng trong cộng đồng nghiên cứu khoa học vẫn chưa được đáp ứng.

Xem thêm : Phân Tích Dữ Liệu Nghiên Cứu Với Spss Tập 2

Phân Tích Dữ Liệu Nghiên Cứu Với Spss Tập 1

Mục lục:
Chương mở đầu: Giới thiệu phân tích dữ liệu
Chương 1: Phân loại dữ liệu, mã hoá, nhập liệu và một số xử lý trên biến
Chương 2: Làm sạch dữ liệu
Chương 3: Tóm tắt và trình bày dữ liệu
Chương 4: Kiểm định mối liên hệ giữa hai biến định tính
Chương 5: phân tích liên hệ giữa biến nguyên nhân định tính và biến kết quả định lượng: Kiểm định trung bình tổng thể
Chương 6: Phân tích liên hệ giữa biến nguyên nhân định tính và biến kết quả định lương phân tích phương sai
Chương 7: Kiểm định phi tham số
Chương 8: Kiểm định tỷ lệ
Chương 9: Tương quan và hồi qui tuyến tính

Tìm kiếm trên Google

  • Phân Tích Dữ Liệu Nghiên Cứu Với Spss Tập 1 pdf
  • Phân Tích Dữ Liệu Nghiên Cứu Với Spss Tập 1 epub
  • Phân Tích Dữ Liệu Nghiên Cứu Với Spss Tập 1 download
  • Phân Tích Dữ Liệu Nghiên Cứu Với Spss Tập 1 ebook
  • Phân Tích Dữ Liệu Nghiên Cứu Với Spss Tập 1 Hoàng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc

BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN